Podstawą współpracy jest przejrzysta umowa, w ramach której klient przekazuje doradcy możliwość reprezentowania go przed dystrybutorami i dostawcami energii, a jednocześnie zobowiązuje doradcę do poszukiwania najlepszych z punktu widzenia klienta rozwiązań energetycznych. Oczywiście podpisanie umowy z dostawcami pozostaje w gestii klienta.

Doradcy przeprowadzają audyt energetyczny, dobierają odpowiednie taryfy, negocjują ceny sprzedaży i dystrybucji energii. Zakupów dokonują w momencie najlepszym dla klienta, a nie dla dostawcy. Dostosowują liczniki do TPA, czyli układów pomiarowych niezbędnych przy zmianie sprzedawcy. Jednocześnie analizują nowe oferty docierające do firmy i przedstawiają rozwiązania pod kątem opłacalności dla firmy.

W porozumieniu z klientem przygotowują i nadzorują proces modernizacji sieci elektrycznych, wymiany transformatorów i rozdzielni elektrycznych. Bardzo ważnym elementem jest system niezależnego odczytu, który pomaga na najlepszą kompensację mocy biernej.

Wszystkie te procesy są od strony administracyjnej nadzorowane przez doradców, którzy z wyprzedzeniem informują o przebiegu całego procesu i w imieniu klienta zajmują się dokumentacją.