W Polsce wszyscy konsumenci energii mają możliwość wyboru swojego sprzedawcy energii od 1 lipca 2007 r. Do końca 2014 r. sprzedawcę zmieniło już prawie 290 tysięcy odbiorców w gospodarstwach domowych grupa taryfowa G oraz ponad 122 tysiące odbiorców biznesowych z grup taryfowych A, B i C.

Grupowa zmiana sprzedawcy to nic innego jak wykorzystanie efektu synergii przez liczną grupę konsumentów, która łączy siły, aby zmienić sprzedawcę na proponującego lepszą i tańszą ofertę. (Źródło URE)

Dużo więcej przeczytacie w poniższym Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki (kliknij obrazek)

To co opisuje URE w biuletynie, od kilku lat robi RAFIK-POL i dlatego jesteśmy dumni, że mamy pośrednie wsparcie ze strony URE, a nasi klienci poprzez nasze działania obniżają koszty prowadzenia działalności gospodarczej, koszty produkcji.

Zapraszam do lektury i do współpracy

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.