Zasady są bardzo proste, jasne i przejrzyste. Jeśli masz podpisaną Umowę Outsourcingową z Rafik-Pol, tania energia elektryczna jest na wyciągnięcie ręki. Razem z nami możesz szybko i skutecznie zmniejszyć koszty prądu w swojej firmie i w domu!

W naszym interesie jest stałe nadzorowanie wszystkich parametrów zużycia energii elektrycznej i wyszukiwanie najtańszego sprzedawcy energii za opłatą dla naszej firmy – w ten sposób możesz mieć pewność, że będziesz kupować tańszy prąd niż mogą zaoferować ci inni.

Zadzwoń i porozmawiaj z specjalistą 530 030 603

Jeśli myślisz, że znalazłeś firmę, która mówi, że taniej się nie da, że to najbardziej konkurencyjna oferta w Polsce i że to wszyscy od nich kupują energię, zadzwoń do Rafik-Pol, a my gwarantujemy ci, że jeszcze bardziej obniżymy tę cenę za energię, którą zaproponowała ci konkurencja. Z nami możesz mieć pewność, że tania energia elektryczna naprawdę będzie tania i okaże się dla ciebie najbardziej korzystnym wyborem.

Poniżej gwarancja, jaką dajemy naszym klientom. Jeżeli interesuje cię tańszy prąd, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rafik-Pol zobowiązuje się przedstawić Odbiorcy każdorazowo aktualny Cennik dotyczący Oferty: „Zawsze najtaniej” Gwarancja Najniższej i Stałej Ceny (który będzie obowiązywał Klienta do momentu złożenia przez niego Konkurencyjnej Oferty); W przypadku, gdy Odbiorca otrzyma i przekaże Rafik-Pol pisemnie lub osobiście konkurencyjną ofertę sprzedaży energii elektrycznej od konkurencyjnego sprzedawcy w formie propozycji zawarcia umowy lub pisemnej oferty handlowej („Konkurencyjna Oferta”), Rafik-Pol zobowiązuje się, do:

  • udzielenia Odbiorcy rabatu obejmującego cenę energii elektrycznej oraz opłatę handlową tak, aby obniżyć cenę oferowaną przez konkurencyjnego sprzedawcę
  • albo poinformowania Odbiorcy o możliwości wypowiedzenia Umowy Outsourcingowej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, bez konsekwencji finansowych dla Odbiorcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem Umowy Outsourcingowej.

Rafik-Pol zastrzega sobie prawo, aby w ciągu 90 dni od daty wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy Outsourcingowej zażądać od Odbiorcy przedstawienia kopii umowy z nowym sprzedawcą, od którego­­­­ pochodziła Konkurencyjna Oferta, potwierdzającej zaoferowane stawki cenowe ujęte w Konkurencyjnej Ofercie na podstawie, której Rafik-Pol wyraził zgodę na bezkosztowe rozwiązanie zawartej z Odbiorcą Umowy Outsourcingowej ze skróconym okresem wypowiedzenia.

Odbiorcy przysługuje prawo składania kolejnych Konkurencyjnych Ofert w danym roku kalendarzowym. Konkurencyjna Oferta powinna zawierać w szczególności: nazwę/firmę Odbiorcy jako adresata Oferty; ceny oferowane przez konkurencyjnego sprzedawcę, zawierające wszystkie określone prawem energetycznym składowe ceny energii elektrycznej czynnej wraz z określeniem Grupy Taryfowej; datę przygotowania oferty, datę obowiązywania oferty oraz okres obowiązywania cen, imię i nazwisko przedstawiciela konkurencyjnego sprzedawcy wraz z jego podpisem i pieczątką. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów powoduje, że Konkurencyjna Oferta jest nieważna, a po stronie Rafik-Pol nie powstaje obowiązek jej rozpatrzenia.