Rynek energii nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji, jednak odbiorca ma możliwość kształtowania parametrów, które wpływają na koszty dystrybucji. Ponieważ koszty przesyłu stanowią około 30% kwoty na fakturze, to bardzo ważne jest dobranie odpowiednich parametrów umowy z dystrybutorem.

Obniżenie kosztów przesyłu jest powiązane z audytem energetycznym, w ramach którego nasi doradcy analizują faktury, dokonują pomiarów w czasie wizji lokalnej oraz śledzą godzinowe zużycie energii.

Pozwala to na odpowiedni dobór grupy taryfowej (uwzględniającej pobór energii zgodnie z cyklem funkcjonowania przedsiębiorstwa) – zmiana taryfy trwa do 60 dni i może być związana z wymianą licznika. Jednak sama zmiana grupy taryfowej jest bezpłatna (w ramach grup taryfowych o podobnej charakterystyce przyłącza) i możliwa raz w roku.

Bardzo ważnym elementem jest zwiększenie lub zmniejszenie mocy umownej, czyli stałej opłaty w wysokości iloczynu mocy umownej i stawki za kW. Bardzo ważnym elementem jest możliwość zamówienia różnych poziomów mocy w różnych miesiącach – umożliwia to uwzględnienie sezonowości produkcji.