Główne elementy audytu energetycznego:

  • przygotowanie ewidencji instalacji pobierających energię
  • ocena właściwości budynku i jego charakterystyka energetyczna
  • wskazanie sposobów pozwalających na zmniejszenie zużycia energii
  • ocena rentowności każdej z metod
  • określenie optymalnych metod oszczędności dla rozpatrywanego obiektu

Profesjonalny audyt energetyczny – zachęcamy do wybrania naszych usług!

Jeżeli interesuje cię profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny i audyt elektryczny, jesteśmy gotowi do pomocy. W naszej firmie Rafik-Pol zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych doradców energetycznych i wykonujemy kompleksowe audyty z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi pozwalających nam na dokładne zebranie wyników oraz ich analizę.
Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji, a także umówienia się na najbardziej dogodny termin wykonania audytu energetycznego.

Zleć nam wykonanie audytu. Zadzwoń 530 030 603

Czym jest audyt energetyczny i kiedy warto z niego skorzystać?

Procedura audytu energetycznego pozwala na uzyskanie wiedzy dotyczącej profilu zużycia energii w danym budynku albo w zespole budynków. Audyt ten przekazuje informacje dotyczące aktualnych potrzeb energetycznych budynku oraz wskazanie, a jaki sposób możliwe jest osiągnięcie opłacalnej oszczędności energii.
Dokładne zalecenia dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 43, poz. 346).

Cele audytu energetycznego

Audyt energetyczny przeprowadzany jest celem określenia ilości zużywanej energii, a także struktury jej zużycia. Również obejmuje on zalecenie określonych rozwiązań skoncentrowanych na zmniejszeniu zużycia energii i jej większej oszczędności za sprawą odpowiednich działań technicznych, organizacyjnych i formalnych.
Ponadto audyt energetyczny włącza doradztwo w zakresie planowania i realizacji inwestycji, których celem jest optymalizacja zużycia energii poprzez racjonalne działania. Audyt, jako obiektywna i niezależna opinia, zawiera wskazania dotyczące najlepszych rozwiązań i produktów w danym przypadku.

Audyt energetyczny instalacji elektrycznej

Jedną z odmian audytu energetycznego budynku jest audyt elektryczny – podobnie jak audyt energetyczny ocenia on sposoby użytkowania energii elektrycznej w budynku czy w budynkach i jego celem jest wskazanie na takie rozwiązania, które pozwolą na poprawę ich eksploatacji.
W trakcie audytu elektrycznego specjalista zajmuje się monitoringiem zużycia energii elektrycznej – na tej podstawie może on wskazać na te urządzenia, które zużywają najwięcej energii w zakładzie. Także audyt ten obejmuje ocenę możliwości oszczędności energii poprzez wprowadzenie wskazanych zmian, oszacowanie kosztów dotyczących ewentualnej modernizacji, a także czasu jej zwrotu, na przykład poprzez zmianę dostawcy energii czy planu taryfowego lub zastosowanie OZE.
W ten sposób audyt elektryczny dostarcza szeroką wiedzę dotyczącą zużycia energii oraz sposobów jej oszczędności, dlatego też może ona stanowić element planowania kolejnych inwestycji firmy.